Titel: Bouwvakker

lino cut 50 x 65 cm

          

Grafiek was in een oplage van 10

Chart was in an editon of 10

Deze werken zijn niet meer in mijn bezit.

These works are no longer in my possession

 

Ze zijn  in het bezit van Particulieren, Gemeenten, Rijk en Verzamelaars.

They are owned by private individuals, Municipalities, the State and collectors.

 

 

Linosnede of linoleumsnede, is een hoogdruk techniek, waarbij het in de prent zichtbare witte gedeelte wordt weg gesneden met gutsen. Hiervoor wordt hard linoleum gebruikt. Het overgebleven hoger gedeelte, de voorstelling, wordt van drukinkt voorzien en afgedrukt in spiegelschrift, met een degelpers.

Lino cut, is a relief printing technique in which the white part visible in the print is cut away with gouges. Hard linoleum is used for this. The remaining upper part, the representation is provided with printing ink and printing in mirror writing with a platen press.

 

In mijn grafiek, probeerde ik door het zwart in zwart en het wit in wit in elkaar over te laten lopen, zonder een vorm door lijnen te markeren en vorm te verliezen,  het optimale grafische effect te bereiken. Door mijn zwart/wit spel worden de grenzen van een vorm alleen gesuggereerd zonder dat ze aanwezig zijn. Hierdoor vult de beschouwer zelf de grenzen van een vorm in.

In my graph, by blending the black into black and the white into white, without marking a shape throught lines and losing shape, I tried to archieve the optimal graphical effect. Due to my black and white play, the boundaries of a shape are only suggested without being present. As result, the viewer himself fills in the bounderies of a form.

 

Titel: In het licht van de maan

lino cut 50 x 65 cm     

              

Titel: Balletdanseres

lino cut 50 x 65 cm

 

Titel: Bulldozer

lino cut 50 x 65 cm

 

Titel: Tramlijn 8

lino cut 50 x 65 cm

 

Titel: De 3737

lino cut 50 x 65 cm

 

Titel: Locomotief detail

lino cut 50 x 65 cm

 

Titel: Tram II, de 265

lino cut 50 x 65 cm